لتو مدل PCMO-301 کامپکت

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد. ابعاد 45 * 60 سانتیمتر - کامپکت (مایکروویو و فر) لتو ، پخت چند مرحله ای ، پخت ترکیبی، پخت سریع و ترکیبی - محفظه داخلی لعاب سرامیکی آنتی باکتریال

لتو مدل PCMO-101 کامپکت

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد. ابعاد 45 * 60 سانتیمتر - کامپکت (مایکروویو و فر) لتو ، پخت چند مرحله ای ، پخت ترکیبی، پخت سریع و ترکیبی - محفظه داخلی لعاب سرامیکی آنتی باکتریال

لتو مدل O-33T برقی

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد.

لتو مدل O-32T برقی

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد.

لتو مدل O-29 S برقی Doual Cool

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد. دوال کوک - مجهز به دو محفظه جداگانه برای دو نوع پخت مجزا - کنترل پنل مجزا برای هر یک از محفظه ها - سینی جداکننده برای استفاده از محفظه بالا و پایین به طور همزمان

لتو مدل O-25 T برقی

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد.

لتو مدل O-24 T برقی

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد.

لتو مدل O-21 T برقی

ثبت سفارش محصولات لتو فقط بصورت تلفنی امکان پذیر می باشد.