فر ایلیا استیل مدل IO401 برقی 90 لیتری دوقلو

18,491,000 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO401 با ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, دارای دو محفظه پخت, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, دو عدد فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا میباشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 401 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO302 برقی 65 لیتری بژ

18,648,440 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO302 با رنگ بژ و ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب سه جداره, دیواره چربی زدا Easy To Clean, ریل تلسکوپی, فن کانوکشن, قابلیت یخ زدایی, قفل کودک, گریل, مجهز به سنسور پخت غذا مجهز به لولای آرام بند میباشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 302 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO116 برقی 90 لیتری

18,642,700 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO116 ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا میباشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 116 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO115 برقی 90 لیتری

12,406,600 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO115 با فریم طلایی رنگ و ولوم های کلاسیک و ساعت آنالوگ، ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قابلیت یخ زدایی, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا میباشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 115 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO114 برقی منو فارسی

23,024,780 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO114 منو فارسی ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به آپدیت دستگاه از طریق WIFI, جوجه گردان, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, دارای منو فارسی و انگلیسی, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قابلیت یخ زدایی, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا میباشد. فر  توکار ایلیا استیل 114 دارای 12 برنامه پخت اتومات با قابلیت تنظیم، 7 برنامه پخت تصویری با قابلیت تنظیم، 6 برنامه با دستور العمل فارسی و قابل تنظیم می باشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 114 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO113 برقی 90 لیتری

10,925,680 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO113 ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قابلیت یخ زدایی, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا میباشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 113 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO111S برقی 90 لیتری

18,255,660 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO111S ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا, منو پخت اتومات میباشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 111S اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO111 برقی 90 لیتری

18,185,960 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO111 ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, دارای سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا, منو پخت اتومات میباشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 111 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO110 WIFI برقی 90 لیتری

21,398,720 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO110 Wifi با قابلیت اتصال به اینترنت ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا می باشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 110 Wifi اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO110W برقی 90 لیتری

19,093,700 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO110W ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا می باشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 110W اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO110S برقی 90 لیتری

18,317,980 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO110S ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا می باشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 110S اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

فر ایلیا استیل مدل IO110 برقی 90 لیتری

17,977,680 تومان
فر برقی ایلیا استیل مدل IO110 ابعاد 57*59*59 سانتیمتر - مجهز به جوجه گردان, سنسور حرارتی, دارای فن خنک کننده بدنه فر, درب شیشه ای 4 جداره جداشونده, دو طبقه ریل تلسکوپی, دو عدد لامپ, دیواره چربی زدا Easy To Clean, فن کانوکشن, قفل کودک, گریل, لولای آرام بند و آرام بازشو, مجهز به سنسور پخت غذا می باشد. همراه فر ایلیا استیل مدل 110 اقلامی مانند دستکش پارچه ای، پیشبند, سیخ جوجه گردان, سینی لعابی عمیق، سینی استیک پز, شلف اصلی, شلف بغل, شلف جوجه گردان و یک عدد اسپری تمیزکننده لعاب وجود دارد.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟ همین حالا با پشتیبانی ``فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی`` تماس بگیرید.

واتساپ: 09196186748 - کارشناس فروش: 09120139605

راهنمای خرید فر توکار ایلیا استیل با قیمت

فر توکار جدید ایلیا استیل شما چقدر باید باشد؟ آیا به آن نیاز دارید تا راحت‌تر تمیز شود؟ آیا واقعاً به فر برقی ایلیا استیل نیاز دارید؟ قیمت فر ایلیا استیل چقدر است؟ خرید یک فر جدید ایلیا استیل برای آشپزخانه زیبای شما می تواند بسیار شگفت انگیز باشد!

فاکتورهای زیادی برای خرید فر توکار وجود دارد که باید در نظر بگیرید و انواع بسیار زیادی از فرهای برقی و فر گاز و برق وجود دارد، بنابراین ما یک راهنما را گردآوری کرده ایم تا شما را از تمام ملاحظات کلیدی که باید هنگام خرید فر توکار جدید ایلیا استیل رعایت کنید، آشنا کنیم.

قیمت فر جدید ایلیا استیل

فر گرانبهای جدید ایلیا استیل شما در حالت ایده آل باید بیش از 10 سال برای شما دوام بیاورد، بنابراین مطمئن باشید که انتخاب درستی کرده اید و به سرعت از بین نمی رود و برای شما یک عمر کار خواهد کرد. علاوه بر این، مهم است که فر توکار ایلیا استیل کاملاً با نیازهای آشپزی شما مطابقت داشته باشد، هرگز نباید به فری بسنده کنید که نیازهای شما را برآورده نمی کند، چون بعداً پشیمان خواهید شد.

جدیدترین فرهای ایلیا استیل دارای ویژگی‌های مفید فراوانی هستند، اما باید اطمینان حاصل کنید که فر شما اصول اولیه را به خوبی انجام می‌دهد، آخرین چیزی که می‌خواهید این است که کارهای آسان را به یک کار سخت تبدیل نکنید.

در فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی می توانید به راحتی قیمت فرتوکار ایلیا استیل را بصورت آنلاین و بروز بررسی نمایید.

قابلیت یخ‌زدایی فر برقی ایلیا استیل

اکثر فرهای برقی ایلیا استیل دارای عنصر گرمایش ثابت المنت برقی هستند، چه در بالا و چه پایین. اینها برای یخ‌زذایی و پخت غذاها با فر برقی مناسب هستند، برای پخت کامل به یک فر جدید ایلیا استیل با قابلیت یخ زایی نیاز دارید. پخت و پز با کانوکشن و برنامه یخ زدایی را در اکثر فر های توکار مدرن پیدا خواهید کرد، اینها دارای عناصر گرمایشی در بالا یا پشت محفظه فر هستند.

فر کانوکشن دار ایلیا استیل

عنصر گرمایش کانوکشن در انتهای محفظه فر ایلیا استیل قرار دارد که هوای گرم را بصورت یکنواخت توزیع میکند. سپس هوای گرم شده با استفاده از فن روی غذا دمیده می شود، سوال اصلی این است: فر چقدر این کار را انجام می دهد؟

شما باید به نحوه جریان هوا در فر توکار ایلیا استیل نگاه کنید، این به شما می گوید که غذای شما چقدر پخته شده است. اگر یک آشپز حرفه ای و سرسخت هستید، ممکن است بخواهید فن کانوکشن فر را خاموش کنید و در صورت لزوم به استفاده از عناصر گرمایشی باز گردید. این می تواند برای پخت پیتزاهای ترد یا شیرینی ایده آل باشد.

جوجه کباب کردن با فر توکار ایلیا استیل

جوجه کباب کردن یکی دیگر از گزینه های پخت و پز در فر توکار ایلیا است که اغلب نادیده گرفته می شود. درگیر شدن در قابلیت‌های پخت و پز اصلی در فر برقی ایلیا استیل آسان است، اما وقتی یک شب ساعت 10 به آن پنیر کبابی روی نان تست نیاز داشته باشید، از نداشتن فر ایلیا استیل پشیمان خواهید شد.

بیشتر فرهای توکار هنوز دارای عملکرد گریل هستند، اما تعداد کمی وجود دارند که این کار را نمی‌کنند، بنابراین در مورد اینکه آیا این برای شما حیاتی است یا خیر فکر کنید.

فر برقی ایلیا استیل بهتره یا فر گاز و برق ایلیا؟

اساساً، وقتی صحبت از فر‌های توکار ایلیا استیل به میان می‌آید، شما دو گزینه دارید:

  1. فر برقی
  2. فر گاز و برق

اگر فر برقی را انتخاب کنید، خوشحال می‌شوید که بدانید می‌توانید فری را در هر اندازه‌ای برای بهترین پخت و پز که نیاز دارید پیدا کنید. فرهای توکار نیاز به کمی توجه بیشتری دارند، ابتدا باید به دقت در نظر بگیرید که فر خود را در کجا می خواهید نصب کنید، این عامل مهمی برای گزینه های شما خواهد بود.

محل نصب فر توکار ایلیا استیل

با یک فر توکار که در زیر کابینت اجاق گاز شما قرار می گیرد، می توانید یک فر برقی با ظرفیت زیاد داشته باشید. با این حال، اگر تصمیم دارید فر خود را در ارتفاع کمر تا شانه قرار دهید، می توانید هر فری را داشته باشید که علاقه شما را به خود جلب کند.

می توانید فر برقی ایلیا یا فر گاز و برق ایلیا استیل را انتخاب کنید. همه چیز به برنامه های آشپزخانه شما و میزان فضایی که در آشپزخانه جدید خود دارید بستگی دارد. به این فکر کنید که احتمالاً چند عدد کباب می‌پزید، و معمولاً برای چند نفر در روز غذا می‌پزید، این به شما می‌گوید که بسیاری از شما باید همزمان از فر استفاده کنید و چقدر باید بزرگ و امکانات پخت باشند.

مایکروفر توکار ایلیا استیل

همچنین مهم است که در نظر داشته باشید که آیا باید فضایی را برای لوازم جانبی دیگر، مانند قهوه‌ساز، مایکروفر توکار ایلیا استیل یا دستگاه گرم‌کننده خالی بگذارید. بعلاوه، اطمینان حاصل کنید که ابعاد خارجی دقیق فر توکار مورد نظرتان را دوبار بررسی کرده اید، این اندازه گیری ها می تواند در بین سازندگان مختلف کمی متفاوت باشد.

گنجایش فر توکار ایلیا استیل چند است؟

تولیدکنندگان فر توکار همچون ایلیا استیل به طور کلی حجم داخلی فر را بر حسب واحد لیتری ذکر می کنند، اما از آنجایی که بعید است که شما آن را با آب پر کنید، این به خصوص مفید نیست.

شما نمی توانید از کل فضا برای پخت و پز استفاده کنید، و چیدمان داخلی قفسه ها می تواند تعیین کند که چقدر از فضا قابل استفاده است، مهم است که به چیدمان داخلی و ابعاد فر نگاه کنید. اعداد ظرفیت بزرگتر همیشه با فضای بیشتر آشپزی مرتبط نیست!

نمایندگی فر ایلیا استیل تهران

در فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی لیست قیمت محصولات ایلیا استیل که شامل فر توکار، هود آشپزخانه ایلیا استیل، سینک ایلیا استیل، اجاق گاز ایلیا استیل می باشد را میتوانید مشاهده و بررسی نمایید و در صورت نیاز سفارش خود را از طریق سایت و یا بصورت تلفنی ثبت نمایید. تمامی محصولات ایلیا استیل از معتبرترین نمایندگی‌ها با ضمانت اصلالت و سلامت فیزیکی، خدمات و گارانتی معتبر شرکت ایلیااستیل برای شما عزیزان ارسال می شود.