اجاق گاز ایلیا استیل مدل G503T تایمردار

4,349,760 تومان
مجهز به تایمر مکانیکی

اجاق گاز ایلیا استیل مدل G503D تایمردار

4,873,240 تومان
مجهز به تایمر دیجیتال جهت تعیین زمان به صورت مجزا برای تمام سر شعله ها

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S515 دوال

4,714,540 تومان
دارای سرشعله های HE

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S514

4,628,060 تومان
دارای سرشعله های HE

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S513

4,714,540 تومان
دارای سرشعله های HE

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S512

4,714,540 تومان
دارای سرشعله های HE