اجاق گاز ایلیا استیل مدل G503T تایمردار

4,229,560 تومان
مجهز به تایمر مکانیکی

اجاق گاز ایلیا استیل مدل G503D تایمردار

4,738,780 تومان
مجهز به تایمر دیجیتال جهت تعیین زمان به صورت مجزا برای تمام سر شعله ها

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S515 دوال

4,584,210 تومان
دارای سرشعله های HE

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S514

4,500,160 تومان
دارای سرشعله های HE

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S513

4,584,210 تومان
دارای سرشعله های HE

اجاق گاز ایلیا استیل مدل S512

4,584,210 تومان
دارای سرشعله های HE