فر توکار آلتون مدل V905W با قابلیت بخار پز

23,842,500 تومان
فر بخار پز آلتون V905W با گنجایش 95 لیتر بیشترین ظرفیت پخت را در بین فرهای موجود در بازار دارد. این فر برقی آلتون دارای درب سه جداره جدا شونده، لولای آرام بند Soft Close, تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک و برنامه یخ زدا می باشد. فر برقی آلتون مدل V905W دارای دو عدد سینی, قابلیت ذخیره تمامی برنامه ها, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتوماتیک, 2 عدد ریل تلسکوپی, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean می باشد. سیستم ایمنی خودکار, برنامه پخت سریع Speed Cook, دو عدد جوجه گردان, مجهز به سیستم پخت سریع, مجهز به شیشه Lowe_E جهت کاهش حرارت درب فر از مشخصات دیگر این مدل فر برقی بخارپز آلتون می باشد.

فر توکار آلتون مدل V905S با قابلیت بخار پز

23,842,500 تومان
فر بخار پز آلتون V905S با گنجایش 95 لیتر بیشترین ظرفیت پخت را در بین فرهای موجود در بازار دارد. این فر برقی آلتون دارای درب سه جداره جدا شونده، لولای آرام بند Soft Close, تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک و برنامه یخ زدا می باشد. فر برقی آلتون مدل V905S دارای دو عدد سینی, قابلیت ذخیره تمامی برنامه ها, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتوماتیک, 2 عدد ریل تلسکوپی, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean می باشد. سیستم ایمنی خودکار, برنامه پخت سریع Speed Cook, دو عدد جوجه گردان, مجهز به سیستم پخت سریع, مجهز به شیشه Lowe_E جهت کاهش حرارت درب فر از مشخصات دیگر این مدل فر برقی بخارپز آلتون می باشد.

فر توکار آلتون مدل V905B با قابلیت بخار پز

23,281,500 تومان
فر بخار پز آلتون V905B با گنجایش 95 لیتر بیشترین ظرفیت پخت را در بین فرهای موجود در بازار دارد. این فر برقی آلتون دارای درب سه جداره جدا شونده، لولای آرام بند Soft Close, تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک و برنامه یخ زدا می باشد. فر برقی آلتون مدل V905B دارای دو عدد سینی, قابلیت ذخیره تمامی برنامه ها, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتوماتیک, 2 عدد ریل تلسکوپی, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean می باشد. سیستم ایمنی خودکار, برنامه پخت سریع Speed Cook, دو عدد جوجه گردان, مجهز به سیستم پخت سریع, مجهز به شیشه Lowe_E جهت کاهش حرارت درب فر از مشخصات دیگر این مدل فر برقی بخارپز آلتون می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V504T با قابلیت بخار پز

22,440,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V504T با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده مشکی رنگ با نوار آینه‌ای جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V504T دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V500TW با قابلیت بخار پز

21,879,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500TW با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500TW دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V500TS با قابلیت بخار پز

21,879,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500TS با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500TS دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V500TB با قابلیت بخار پز

21,318,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500TB با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500TB دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر برقی آلتون مدل V506B با قابلیت بخار پز

19,822,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V506B با کارکرد تمام برقی, درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 17 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V506B دارای برنامه یخ زدایی, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, دارای کانوکشن (فن گردش هوای داغ), فن خنک کننده اتومات, دارای ریل تلسکوپی و 2 عدد سینی پخت, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook می باشد.

فر برقی آلتون مدل V500S با قابلیت بخار پز

19,635,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500S با کارکرد تمام برقی, درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 17 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500S دارای برنامه یخ زدایی, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, دارای کانوکشن (فن گردش هوای داغ), فن خنک کننده اتومات, دارای ریل تلسکوپی و 2 عدد سینی پخت, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook می باشد.

فر برقی آلتون مدل V500B با قابلیت بخار پز

19,167,500 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500B با کارکرد تمام برقی, درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 17 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500B دارای برنامه یخ زدایی, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, دارای کانوکشن (فن گردش هوای داغ), فن خنک کننده اتومات, دارای ریل تلسکوپی و 2 عدد سینی پخت, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook می باشد.

مایکروفر توکار آلتون Mi100S

935,000 تومان
مایکروفر آلتون مدل Mi100S برقی دارای مشخصات فنی همچون 10 برنامه عملکرد پخت، 3 عملکرد پخت ترکیبی، 6 عملکرد پخت اتوماتیک، برنامه یخ‌زدایی، هشدار اتمام پخت، فن گردش هوای داغ (کانوکشن) + گرمایش از سقف (گریل)، نمایشگر ساعت و زمان و مجهز به قفل کودک می باشد. ابعاد برش مایکروفر آلتون : طول 656 میلیمتر | ارتفاع 448 میلیمتر |عمق 550 میلیمتر

مایکروفر توکار آلتون Mi100B

8,500,000 تومان
مایکروفر توکار آلتون مدل Mi100B برقی دارای مشخصات فنی همچون 10 برنامه عملکرد پخت، 3 عملکرد پخت ترکیبی، 6 عملکرد پخت اتوماتیک، برنامه یخ‌زدایی، هشدار اتمام پخت، فن گردش هوای داغ (کانوکشن) + گرمایش از سقف (گریل)، نمایشگر ساعت و زمان و مجهز به قفل کودک می باشد. ابعاد برش مایکروفر آلتون : طول 656 میلیمتر | ارتفاع 448 میلیمتر |عمق 550 میلیمتر

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟ همین حالا با پشتیبانی ``فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی`` تماس بگیرید.

واتساپ: 09196186748 - کارشناس فروش: 09120139605
بهترین مدل فر توکار آلتون را با قیمت استثنایی از فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی بخواهید.

قیمت فر توکار آلتون + خرید

قیمت فر توکار آلتون در فروشگاه سینک گرانیتی چقدر است؟ با فر آلتون تجربه ای دلپذیر و بدون نگرانی برای شما ثبت خواهد شد. در فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی همه مواردی که باید در مورد خرید فرتوکار التون با قیمت مناسب و مشخصات فنی کامل‌ش بدانید به صورت جامع و کامل جمع شده است. فراموش نکنید که فرهای آلتون سرمایه‌گذاری‌هایی در آشپزخانه شما هستند که ارزش فکر کردن را دارند. شاید شما تقریباً هر هفته از فر تو کار التون برای پخت کیک، شیرینی و غذا استفاده نمایید و حداقل فر آشپزخانه باید برای یک دهه مورد استفاده و عمر مفید برای شما داشته باشد. برای استعلام قیمت فر آلتون و مشاوره و خرید آنلاین فر آلتون می توانید به فروشگاه اینترنتی سینک گرانتیی مراجعه نمایید.

قیمت فر توکار آلتون

هنگام خرید از مشخصات فنی و قیمت فر توکار آلتون از خود چند سوال بپرسید: شما به چه نوع فر آشپزی نیازدارید؟ آیا نشانه‌های یک آشپز خوب را از استاد خود در کلاس ها آموزشی کیک و شیرینی پزی گرفته‌اید یا از آشپز های حرفه ای خانگی هستید؟ آیا عاشق پختن کیک و شیرینی در فر توکار آلتون هستید؟ در مورد ویژگی ها و مشخصات فر تو کار التون که بهترین مارک فر ایرانی می باشد مطمن باشید و برای خرید آن شکی نداشته باشید. از فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی بصورت 24 ساعته در هر روز هفته می توانید قیمت فر توکار آلتون را استعلام و به راحتی و اطمینان خاطرخریداری نمایید.

جدیدترین فر توکار آلتون

چه نوع اتصالی (برق یا گاز) برای خرید جدیدترین فر آلتون دارید؟ قیمت جدیدترین فرتوکار آلتون چقدر است؟ آشپزخانه و کابینت‌های خود را بررسی کنید که آیا یک لوله گاز برای نصب فر گاز آلتون دارید یا فقط یک پریز برق برای خرید فر توکار التون یا هر دوی آنها را. بودجه شما برای خرید جدیدترین مدل فر آلتون چقدر است؟ آیا لیست قیمت فر آلتون را بررسی کرده‌اید. برخی از فرهای توکار آلتون استیل می توانند به اندازه حقوق یکی دو ماه شما هزینه و قیمت داشته باشند. با توجه به این نکته، بودجه ای را برای خرید فرتوکار آلتون تعیین کنید تا از امکانات بینظیر جدیدترین فرهای آلتون با بیشترین برنامه پخت، 72 لیتر گنجایش و ظرفیت پخت، صفحه کلید لمسی با نمایشگر‌های دیجیتال زیبا، شما را نسبت به قیمت و هزینه ای که بابت فر میپردازید خاطر جمع کند.

جهت اطلاع از قیمت جدیدترین فر توکار آلتون از فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی بازدید نمایید.

جدید ترین فرهای آلتون شامل مدلهای V402 و V901 که به اصطلاح فرهای سری 400 آلتون با قیمت نزدیک به هم و سری 900 هم در بازار می شناسند. شرکت الباگاز همچنین محصولات جدید آلتون خود را که شامل بخار پز و مایکروفر توکار میباشد را جدیدا به بازار عرضه کرده است. در فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی به راحتی می توانید از مشخصات فنی جدیدترین فر آلتون و سایر محصولات مطلع شوید.

فرهای توکار آلتون

انواع مختلفی از فرهای توکار آلتون با قیمت مناسب وجود دارد که می توانید از بین آنها فر توکار مناسب خود را انتخاب کنید. به طور مثال فر توکار آلتون دوقلو که به فر دو طبقه آلتون هم در بازار می شناسند دارای یک سنسور داخلی است که به شما این امکان را می دهد تا از داغ بودن محفظه فر مطلع شوید این دما توسط نمایشگر دیجیتالی فربرقی آلتون به شما نمایش داده می شود. قیمت فرتوکار آلتون و این ویژگی‌ها در مورد پخت و پز و کار با فر توکار التون مهم است، زیرا اگر حرارت کم باشد ممکن است کیک، شیرینی و یا حتی غذای شما خام و نیمه پخته شود.

خرید فر برقی آلتون

هنگام خرید فر برقی آلتون چند گزینه پیش روی شما وجود دارد: اگر شما یک آشپزخانه خانگی حرفه ای هستید می توانید یک فر توکار برقی دوقلو آلتون مدل V402 با قیمت نمایندگی از سایت سینک گرانیتی خرید نمایید. اما اگر شما یک آشپز خانگی خوب با توانایی های کار با فربرقی را دارید می توانید فربرقی التون مدل V303 با قیمت مناسب‌تر از مدل V402 را تهیه نمایید. و در نهایت اگر شما مشغول شغل قنادی هستید یا در منزل سفارش کیک و شیرینی میگیرید برای دوستان، آشنایان و مشتریان خود پیشنهاد میکنیم فر عرض 90 آلتون با ظرفت بیشتر و گنجایش پخت 95 لیتر مدل V901 را براحتی میتوانید از فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی با قیمت نمایندگی آلتون خریداری نمایید.

لیست قیمت فر توکار آلتون

لیست قیمت فر توکار آلتون با توجه به نوسانات اخیر قیمت مواد اولیه، سایز و ابعاد فر، تعداد برنامه پخت و صفحه کلید ممکن است کمی متفاوت باشد. همیشه بهتر است قبل از سفارش فر توکار آلتون و قبل از استعلام قیمت فر توکار، به ابعاد و مشخصات فنی دستگاه در صفحه محصول مراجعه نمایید و اگر در حال تعویض یک فر قدیمی هستید، مطمئن شوید که فضای خود را به دقت اندازه گیری کرده اید.

قیمت فر دوقلو آلتون

فر دوقلو آلتون قیمت مناسب، مجهز به شیشه دیوایدر (جهت تبدیل کردن کابین داخلی فر به دو طبقه مجزا)، شیشه چهار جداره جهت جلوگیری از اتلاف انرژی همراه با درب آرام بند و صفحه کلید تمام لمسی برای کنترل دستگاه را برای اولین بار روانه بازار شد. فر توکار آلتون دوقلو قیمت مناسب و انعطاف پذیری بالا برای طبخ غذا در ظروف و دماهای مختلف به طور همزمان در انواع مختلف همچون V401, V402B, V402W, V402S, V403N, V404N, V406 برای زیباتر کردن فضای آشپزخانه شما با قیمت نمایندگی آلتون در فروشگاه سینک گرانیتی موجود است و در هر زمان از شبانه روز به راحتی میوانید فر دوقلوی آلتون را با قیمت مناسب‌تر از نمایندگی‌ها ثبت سفارش نمایید و وجه آن را درب منزل پرداخت نمایید.

فر دوقلوی آلتون یکی از تجهیزات آشپزخانه است که  که امروزه جایگاه ویژه ای در منازل پیدا کرده است. قیمت فر توکار آلتون دوقلو  که در متنوع و مدلهای بسیاری تولیده می شود ممکن است کمی متفاوت باشد. آلتون از آن دسته شرکت‌ها و برندهایی که دست به تولید این فر توکار دوقلو قیمت مناسب زده است.

فر توکار آلتون دوقلو جزو سری 400 فرهای شرکت است که در رنگبندی شیشه مشکی و ترکیب شیشه مشکی-استیل، شیشه سفید و شیشه رفلکس نقره ای تولید شده می شود. قیمت فر توکار آلتون دوقلو باتوجه به رنگ شیشه و مدل کمی متفاوت است که در فروشگاه سینک گرانیتی می توانید بصورت آنلاین و بروز قیمت فر دوقلوی آلتون را با تخفیف ویژه استعلام نمایید.

حالت فر توکار دوقلوی آلتون به این صورت است که، یک طبقه شیشه ای دو قسمت کابین فر را از هم جدا می کند. و هر کدام از قسمت ها با برنامه پخت مجزا می توانند غذای مورد نظر شما را بپزند. به طور مثال در طبقه اول فر آلتون (طبقه پایینی فر) اقدام به طبخ لازانیا با دما و برنامه مشخص مینمایید در صورتی که در طبقه دوم فر التون (طبقه بالایی فر) پیتزا با دما و برنامه دیگر در حال آماده شدن است.

قیمت فر توکار آلتون گازی برقی

قیمت فر توکار گازی برقی آلتون با امکانات و ویژگی‌های مشابهی مانند پخت و کباب کردن، پخت همرفت، برشته کردن همرفت، حسگر پخت گوشت، تایمر و عملکرد شروع مناسب بنظر مقرون به صرفه میباشد. فر توکار گازی برقی آلتون با قیمت مناسب دارای عملکردهای از جمله شروع و توقف زمان پخت، تنظیم و تغییرات دما، اعلان های پخت و پز و موارد دیگر است. با توجه به تنوع ویژگی‌ها، پیکربندی‌ها و مشخصات فر توکار آلتون برق و گاز ممکن است انتخاب فر قیمت مناسب برای رفع نیازهای آشپزی شما کمی دشوار باشد. فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی در بین فر‌های گازی برقی آلتون مدل‌های جدید V203, V203S, V210, V210S که جز جدیدترین مدل فرگاز آلتون میباشند را پیشنهاد میدهد. فر توکار آلتون مدل V202S, V202B, V202W جزء اولین فرهای گازی برقی التون بود که به بازار عرضه شد و ممکن است در آینده ای نچندان دور جای خود را به فر گازی برقی جدید آلتون بدهند.

فر دیواری آلتون چیست؟

در هنگام خرید فر دیواری آلتون در نظر گرفتن چه چیزهایی مهم است؟ فرها دیواری امکانات طراحی هیجان انگیزی را برای هر آشپزخانه ای ارائه می دهند. از آنجایی که آنها در دیوارهای کابینت نصب می شوند، به آزاد کردن فضایی که معمولاً توسط کانتر و میز ناهارخوری در آشپزخانه گرفته می شوند، کمک می کند. فر دیواری آلتون به شما فضای بیشتری برای وسایل زیر پیشخوان و کابینت می دهد و احساس باز بودن را به آشپزخانه شما می بخشد. از آنجا که این مدل فرها در کابینت دیواری آشپزخانه نصب می شوند برخی افراد به آنها فر دیواری می گویند اما عموم افراد آنها را به اسم فر تو کار می شناسند.

قیمت فر و مایکروفر توکار آلتون

قیمت مایکروفر توکار آلتون تا معرفی اش در فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی تنها یک قدم فاصله است. قبل از بررسی مشخصات و قیمت مایکروفر توکار آلتون بیاید اول سری در مورد مایکروفرهای کمی بیشتر بدانیم. مایکروویوها می توانند خیلی بیشتر از گرم کردن یک قهوه سرد و شام منجمد کار انجام دهند. در واقع، قابلیت پخت اضافی مایکروویوها (از پخت کانوکشن گرفته تا یخ‌زدای) آنها را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است، به خصوص اگر اهل برنامه ریزی نیستید و برای پختن شام نیاز به یخ زدایی تکه ای از گوشت و یا مواد غذایی دیگر دارید. در حالی که مایکروفرهای رومیزی رایج ترین هستند، مایکروفر آلتون با قیمت مناسب وارد بازار شده است تا تجهیزات آشپزخانه شما را کامل کند، به خصوص اگر لوازم خانگی توکار را ترجیح می دهید که همگی از یک برند محبوبی همچون آلتون هستند. پس از خرید، از مایکروفر خود با احتیاط استفاده کنید تا ماندگار شود. کارشناسان می‌گویند برای افزایش طول عمر آن، به‌محض این‌که از ماکروفر آلتون استفاده می کنید، مرتباً آن را تمیز کنید و از قرار دادن ظرف و ظروف فلزی در داخل مایکروویو خودداری کنید. ما معتقد هستیم نباید بیش از هر 10 سال یک بار مایکروفر توکار را تعویض کنید، یعنی مدت زمانی که تولید کنندگان می گویند ماکروفر باید دوام بیاورد.

مایکروفر آلتون

از مشخصات مایکروفر آلتون می توان به مواردی همچون: دارای 10 عملکرد پخت، 3 عملکرد پخت ترکیبی، 6 عملکرد پخت اتوماتیک، برنامه یخ زدایی، هشتدار اتمام پخت، فن گردش هوای داغ، نمایشگر ساعت و تایمر، مجهز به قفل کودک و گریل اشاره کرد. شما به راحتی می توانید مایکروفر آلتون را از فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی بصورت آنلاین و با قیمت مناسب تر از نمایندگی شهرتان سفارش دهید و از تخفیفات ویژه در زمان جشنواره فر آلتون نیز بهره مند شوید. مایکروفر آلتون مدل Mi100B با نمای مشکی و قیمت مناسب تر و مایکروفر آلتون مدل Mi100S استیل با قیمت کمی بیشتر از نمونه مشکی‌اش به بازار عرضه شد. شما به راحتی میتوانید قیمت محصولات آلتون که شامل هود آلتون، اجاق گاز آلتون و سینک آلتون میباشد را نیز از طریق فروشگاه آنلاین سینک گرانیتی ثبت سفارش نمایید.