فر توکار آلتون مدل V905W با قابلیت بخار پز

24,684,000 تومان
فر بخار پز آلتون V905W با گنجایش 95 لیتر بیشترین ظرفیت پخت را در بین فرهای موجود در بازار دارد. این فر برقی آلتون دارای درب سه جداره جدا شونده، لولای آرام بند Soft Close, تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک و برنامه یخ زدا می باشد. فر برقی آلتون مدل V905W دارای دو عدد سینی, قابلیت ذخیره تمامی برنامه ها, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتوماتیک, 2 عدد ریل تلسکوپی, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean می باشد. سیستم ایمنی خودکار, برنامه پخت سریع Speed Cook, دو عدد جوجه گردان, مجهز به سیستم پخت سریع, مجهز به شیشه Lowe_E جهت کاهش حرارت درب فر از مشخصات دیگر این مدل فر برقی بخارپز آلتون می باشد.

فر توکار آلتون مدل V905S با قابلیت بخار پز

24,684,000 تومان
فر بخار پز آلتون V905S با گنجایش 95 لیتر بیشترین ظرفیت پخت را در بین فرهای موجود در بازار دارد. این فر برقی آلتون دارای درب سه جداره جدا شونده، لولای آرام بند Soft Close, تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک و برنامه یخ زدا می باشد. فر برقی آلتون مدل V905S دارای دو عدد سینی, قابلیت ذخیره تمامی برنامه ها, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتوماتیک, 2 عدد ریل تلسکوپی, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean می باشد. سیستم ایمنی خودکار, برنامه پخت سریع Speed Cook, دو عدد جوجه گردان, مجهز به سیستم پخت سریع, مجهز به شیشه Lowe_E جهت کاهش حرارت درب فر از مشخصات دیگر این مدل فر برقی بخارپز آلتون می باشد.

فر توکار آلتون مدل V905B با قابلیت بخار پز

24,103,200 تومان
فر بخار پز آلتون V905B با گنجایش 95 لیتر بیشترین ظرفیت پخت را در بین فرهای موجود در بازار دارد. این فر برقی آلتون دارای درب سه جداره جدا شونده، لولای آرام بند Soft Close, تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک و برنامه یخ زدا می باشد. فر برقی آلتون مدل V905B دارای دو عدد سینی, قابلیت ذخیره تمامی برنامه ها, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتوماتیک, 2 عدد ریل تلسکوپی, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean می باشد. سیستم ایمنی خودکار, برنامه پخت سریع Speed Cook, دو عدد جوجه گردان, مجهز به سیستم پخت سریع, مجهز به شیشه Lowe_E جهت کاهش حرارت درب فر از مشخصات دیگر این مدل فر برقی بخارپز آلتون می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V504T با قابلیت بخار پز

23,232,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V504T با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده مشکی رنگ با نوار آینه‌ای جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V504T دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V500TW با قابلیت بخار پز

22,651,200 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500TW با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500TW دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V500TS با قابلیت بخار پز

22,651,200 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500TS با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500TS دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر دوقلو آلتون مدل V500TB با قابلیت بخار پز

22,070,400 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500TB با کارکرد تمام برقی, Twin دو قلو (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا و پخت همزمان کیک و شیرینی), درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 19 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500TB دارای برنامه یخ زدایی، قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, کانوکشن یا فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتومات, دو طبقه ریل تلسکوپی و سینی عمیق, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook، دارای دو عدد فن کانوکشن و 5 المنت (المنت بالای فر دوبل است) می باشد.

فر برقی آلتون مدل V506B با قابلیت بخار پز

20,521,600 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V506B با کارکرد تمام برقی, درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 17 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V506B دارای برنامه یخ زدایی, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, دارای کانوکشن (فن گردش هوای داغ), فن خنک کننده اتومات, دارای ریل تلسکوپی و 2 عدد سینی پخت, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook می باشد.

فر برقی آلتون مدل V500S با قابلیت بخار پز

20,328,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500S با کارکرد تمام برقی, درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 17 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500S دارای برنامه یخ زدایی, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, دارای کانوکشن (فن گردش هوای داغ), فن خنک کننده اتومات, دارای ریل تلسکوپی و 2 عدد سینی پخت, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook می باشد.

فر برقی آلتون مدل V500B با قابلیت بخار پز

19,844,000 تومان
فر بخار پز آلتون مدل V500B با کارکرد تمام برقی, درب چهار جداره جدا شونده جهت نظافت آسان, 17 برنامه پخت با تایمر پیشرفته زمان پخت و مجهز به قفل کودک می باشد. فر برقی آلتون V500B دارای برنامه یخ زدایی, قابلیت بخار پز کردن مواد غذایی، مجهز به حسگر پخت گوشت Meat Probe, دارای کانوکشن (فن گردش هوای داغ), فن خنک کننده اتومات, دارای ریل تلسکوپی و 2 عدد سینی پخت, پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean, سیستم ایمنی خودکار و برنامه پخت سریع Speed Cook می باشد.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟ همین حالا با پشتیبانی ``فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی`` تماس بگیرید.

واتساپ: 09196186748 - کارشناس فروش: 09120139605
محصولات آلتون شامل انواع فر توکار، هود آشپزخانه، اجاق گاز و سینک ظرفشویی

محصولات آلتون

محصولات آلتون شامل فر توکار برقی و فر گاز برق، انواع هود مخفی و هود مورب، نسل جدید اجاق گازهای تایمردار و سینک ظرفشویی استیل میباشد که براحتی می توانید محصولات آلتون را از طریق فروشگاه آنلاین سینک گرانیتی نمایندگی محصولات آلتون با قیمت استثنایی بصورت خرید اینترنتی یا خرید حضوری سفارش خود را ثبت نمایید.

محصولات آلتون – اجاق گاز آلتون

دلایل زیادی برای انتخاب و خرید یک اجاق گاز آلتون برای آشپزخانه شما وجود دارد. انتخاب اجاق گاز مناسب برای آشپزخانه شما می تواند کلیدی برای ارتقای امکانات آشپزی شما با اندازه های انعطاف پذیر و گزینه های مختلف باشد. ما به شما کمک خواهیم کرد تا بهترین اجاق‌ گاز آلتون را پیدا کنید که متناسب با نحوه آشپزی و کابینت آشپزخانه شما است.

اجاق‌ گاز های آلتون در طیف وسیعی از انواع و اندازه‌ها عرضه می‌شوند، که به شما انعطاف‌پذیری می‌دهد تا بتوانید موردی را پیدا کنید که نه تنها با سبک و طراحی آشپزخانه شما مطابقت دارد، بلکه کارآمدترین و مؤثرترین اجاق گاز رومیزی برای نیازهای شما باشد. مدل‌ اجاق گازهای بسیار زیادی از برند آلتون که می‌توانید از بین آن‌ها انتخاب کنید.

جهت بررسی، قیمت و خرید اجاق گاز آلتون می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی و یا با کارشناسان ما در تماس باشید.

محصولات آلتون – هود آلتون

بیشتر آشپزخانه ها از هودهای آشپزخانه بهره می‌برند. چه برای کنترل دود فاجعه‌بار ماهیتابه و چه برای آرام کردن بخار قابلمه ماکارونی، هودهای آلتون بهترین دوست آشپز هستند. برای هر نوع کابینت آشپزخانه شما، یک مدل هود آلتون قابل تطبیق وجود دارد: هود مورب آلتون پرطرفدار و ارزان قیمت، هود مخفی آلتون در انواع سایز بندهای مختلف. انتخاب بهترین مدل هود آلتون برای شما به اندازه کابینت آشپزخانه، چیدمان، ترجیحات آشپزی و قیمت هود مورد نظر شما بستگی دارد.

 جهت بررسی، قیمت و خرید هود آلتون می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی و یا با کارشناسان ما در تماس باشید.

هود مخفی آلتون

به جای هدر دادن فضا، یاد بگیرید که چگونه از هود مخفی آلتون، کانال و کابینت موجود بالای اجاق گاز خود برای ایجاد یک پوشش با فضای ذخیره سازی مخفی استفاده کنید.

در دکوراسیون آشپزخانه هود مخفی کابینت تقریباً به اندازه هر وسیله دیگری در آشپزخانه مانند رنگ آمیزی کابینت ها مورد توجه قرار گرفته است! چرا، ممکن است تعجب کنید؟ خوب، نه تنها فضای بالای اجاق گاز را بسیار زیباتر میکند، بلکه پوشش هواکش هود توکار آلتون یک راز دارد: می توانید جلوی آن را برای ذخیره سازی مخفی بلند کنید!

محصولات آلتون – فر توکار آلتون

با طیف وسیعی از فر‌های توکار آلتون که دارای ویژگی‌های هوشمندانه‌ای هستند تا زمان صرف غذا را آسان‌تر کنند و به شما در تسلط بر مهارت‌های آشپزی جدید کمک کنند، جشن‌هایی برای دوستان و خانواده ایجاد کنید. با فرهای برقی آلتون از بوی شیرینی پزی خانگی لذت ببرید. اینها با ظرفیت های سخاوتمندانه و طیف وسیعی از ویژگی های مفید برای نتایج بی دردسر ارائه می شوند. به یک فر دوقلو نیاز دارید؟ پس فرهای دوقلو آلتون برقی را امتحان کنید. فر توکار آلتون در آشپزخانه شما عالی به نظر می رسند و دارای گزینه های مختلف پخت و پز و هوشمندانه و لعاب کاری داخل محفظه فر برای تمیز کردن آسان هستند.

جهت بررسی، قیمت و خرید فر توکار آلتون می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی و یا با کارشناسان ما در تماس باشید.

فر برقی آلتون یا فر گاز آلتون را بخریم؟

یا اگر پخت و پز با فر گاز آلتون را ترجیح می دهید، طیف وسیعی از فرهای گازی برقی آلتون را در فروشگاه سینک گرانیتی بررسی کنید.

اگر اهل غذا خوردن هستید که دوست دارید با دستور العمل های جدید آزمایش کنید، مجموعه فرهای آلتون ما را دوست خواهید داشت. همه این فر‌های توکار دارای ویژگی‌های شگفت‌انگیزی هستند، بعضی از فرهای توکار التون به شما امکان می‌دهد حتی در هر قفسه غذا بپزید و درب با لولای آرام بند منحصربه‌فرد که به‌خوبی زیر درب قرار می‌گیرد تا بتوانید به راحتی به آنچه در داخل فر است دسترسی داشته باشید. و اگر می‌خواهید حدس و گمان را از آشپزی حذف کنید، برنامه‌های خودکار فر آلتون به ساده‌تر کردن زمان غذا کمک می‌کنند. حتی برخی از آنها دارای عملکرد یخ زدا هستند که از دمای بالا برای یخ زدایی مواد غذایی منجمد استفاده می‌کنند – تنها کاری که باید انجام دهید این است که برنامه یخ زدای فر آلتون را فعال نمایید و به آن تایم دهید.

نکاتی که باید قبل از خرید فر توکار آلتون بدانید.

قبل از خرید فر توکار آلتون به مشاوره نیاز دارید؟ راهنمای خرید بهترین مدل فر توکار ایرانی ما به تمام سوالات شما پاسخ خواهد داد. یا اگر در حال تعویض نوع فر خود هستید یا اولین فر خود را می خواهید بخرید، به راهنمای اندازه‌گیری فر ما نگاهی بیندازید تا مطمئن شوید که تناسب کامل را خواهید داشت.

محصولات آلتون – سینک آلتون

سینک آلتون را در آشپزخانه خود تصور کنید. شاید در حال درست کردن شام هستید، یا شاید در حال آماده کردن یک میان وعده هستید. حتی ممکن است در حال آماده کردن و شست شوی سبزیجات در سینک ظرفشویی آلتون باشید. این احتمال وجود دارد که در مرحله ای از انجام این کارها ، از سینک آلتون خود استفاده کنید. از خود بپرسید: آیا از استفاده از آن لذت می برید؟ خیلی عمیق است یا خیلی کم عمق؟ آیا دوست دارید سینک یک کاسه تک و بزرگ آلتون  داشته باشید؟ یا آرزوی راحتی با سینک ظرفشویی دو کاسه آلتون را دارید؟ آیا به سینک خود نگاه می کنید و لبخند می زنید و خوشحال و راضی هستید؟ چه در حال بازسازی باشید یا فقط به یک سینک جدید نیاز داشته باشید، گزینه های امروز بسیار زیاد است. هدف ما از این راهنما این است که به شما کمک کنیم تا وضعیت را روشن کنید و سینک مناسبی را پیدا کنید: سینکی که شما و خانواده‌تان می‌توانید از آن استفاده کنید، و گهگاه با تحسین به آن نگاه کنید.

جهت بررسی، قیمت و خرید سینک آلتون می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی سینک گرانیتی و یا با کارشناسان ما در تماس باشید.