شیر ظرفشویی شوان مدل هیدرا

3,652,000 تومان4,048,000 تومان
در شیر ظرفشویی شوان مدل هیدرا از کارتریج 35mm برند سدال اسپانیا استفاده شده است. شیر ظرفشویی هیدرا شوان به آبفشان 24mm نئوپرل آلمان مجهز میباشد. این نوع از آبفشان با روکش سیلیکونی در مقابل آبهای حاوی املاح با درجه سختی بالا بسیار مناسب بوده و از مقاومت مطلوبی برخوردار است.

شیر دومنظوره شوان مدل لوسید

5,632,000 تومان5,896,000 تومان
در شیر دو منظوره شوان مدل لوسید از کارتریج 35mm برند سدال اسپانیا استفاده شده است. شیر ظرفشویی لوسید دو منظوره شوان به آبفشان 24mm نئوپرل آلمان مجهز میباشد. این نوع از آبفشان با روکش سیلیکونی در مقابل آبهای حاوی املاح با درجه سختی بالا بسیار مناسب بوده و از مقاومت مطلوبی برخوردار است.

شیر شوان مدل کرایسلر قابلمه پر کن

4,752,000 تومان5,104,000 تومان
در شیر قابلمه پر کن شوان مدل کرایسلر از کارتریج 35mm برند سدال اسپانیا استفاده شده است. شیر ظرفشویی کرایسلر قابلمه پر کن شوان به آبفشان 24mm نئوپرل آلمان مجهز میباشد. این نوع از آبفشان با روکش سیلیکونی در مقابل آبهای حاوی املاح با درجه سختی بالا بسیار مناسب بوده و از مقاومت مطلوبی برخوردار است.

شیر شوان مدل کرایسلر شاوری

5,456,000 تومان6,160,000 تومان
در شیر شاوری شوان مدل کرایسلر از کارتریج 35mm برند سدال اسپانیا استفاده شده است. شیر ظرفشویی کرایسلر شاوری شوان به آبفشان 24mm نئوپرل آلمان مجهز میباشد. این نوع از آبفشان با روکش سیلیکونی در مقابل آبهای حاوی املاح با درجه سختی بالا بسیار مناسب بوده و از مقاومت مطلوبی برخوردار است.

شیر ظرفشویی شوان مدل کرایسلر

5,544,000 تومان5,984,000 تومان
در شیر شوان مدل کرایسلر از کارتریج 35mm برند سدال اسپانیا استفاده شده است. شیر ظرفشویی کرایسلر شوان به آبفشان 24mm نئوپرل آلمان مجهز میباشد. این نوع از آبفشان با روکش سیلیکونی در مقابل آبهای حاوی املاح با درجه سختی بالا بسیار مناسب بوده و از مقاومت مطلوبی برخوردار است.

شیر ظرفشویی شوان مدل تای

4,664,000 تومان5,104,000 تومان
در شیر شوان مدل تای از کارتریج 35mm برند سدال اسپانیا استفاده شده است. شیر ظرفشویی تای شوان به آبفشان 24mm نئوپرل آلمان مجهز میباشد. این نوع از آبفشان با روکش سیلیکونی در مقابل آبهای حاوی املاح با درجه سختی بالا بسیار مناسب بوده و از مقاومت مطلوبی برخوردار است.

شیر ظرفشویی شوان مدل بانجو

3,432,000 تومان3,696,000 تومان
در شیر شوان مدل بانجو از کارتریج 35mm برند سدال اسپانیا استفاده شده است. شیر ظرفشویی بانجو شوان به آبفشان 24mm نئوپرل آلمان مجهز میباشد. این نوع از آبفشان با روکش سیلیکونی در مقابل آبهای حاوی املاح با درجه سختی بالا بسیار مناسب بوده و از مقاومت مطلوبی برخوردار است.